404

بازگشت به تور ژاکارد لباسی
طرح: طرح ساده ریز
گرماژ: (متر بر کیلوگرم)

موجودی:

ردیفرنگنام محصولعرضموجودی
1 آبی نفتی سیر کد597 کا د کا 140cm 8 طاقه
2 آبی نفتی کد480 کا د کا 140cm 6 طاقه
3 سبز یشمی کد702 کا د کا 140cm 7 طاقه
4 صورتی یاسی کد785 کا د کا 140cm 4 طاقه
5 طوسی کد484 کا د کا 140cm 8 طاقه
6 طوسی نقره ای کد680 کا د کا 140cm 20 طاقه
7 قرمز نارنجی کد670 کا د کا 140cm 6 طاقه
8 گلبهی کد650 کا د کا 140cm 10 طاقه
9 نسکافه ای کد149 کا د کا 140cm 5 طاقه