660+

بازگشت به تور ژاکارد لباسی
طرح:
گرماژ: هر متر 133گرم (7.5متر هر کیلوگرم) (متر بر کیلوگرم)

موجودی:

ردیفرنگنام محصولعرضموجودی
1 بادمجانی کد14 مات 140cm 5 طاقه
2 زرشکی پاسپورتی روشن کد519 مات 140cm 10 طاقه
3 زرشکی سیر کد453 مات 140cm 3 طاقه
4 قرمز کد49 مات 140cm 20 طاقه
5 کرم پوستی کد497 مات 140cm 11 طاقه
6 مشکی کد10 مات 140cm 12 طاقه