شکوفه

بازگشت به تور راشل لباسی
طرح: طرح تمام گل، تک گل
گرماژ: (متر بر کیلوگرم)

موجودی:

ردیفرنگنام محصولعرضموجودی
1 قرمز کد35 پلی استر 140cm 20 طاقه
2 گلبهی 66 پلی استر 140cm 20 طاقه
3 مشکی کد2 پلی استر 140cm 20 طاقه