مژگان

بازگشت به تور ساده لباسی
طرح: طرح ساده ریز
گرماژ: (متر بر کیلوگرم)

تور ساده مژگان 

عرض حدودا 140 سانت

رنگ بندی : حدودا بالای 80 رنگ میباشد.

مواد: 100% پلی استر

 

موجودی:

ردیفرنگنام محصولعرضموجودی
1 آبی آسمانی 82 مژگان 140cm 12 طاقه
2 آبی شالی 80 مژگان 140cm 20 طاقه
3 آبی شالی کد44 مژگان 140cm 4 طاقه
4 ارغوانی کد58 مژگان 140cm 20 طاقه
5 آف وایت 60 مژگان 140cm 20 طاقه
6 بادمجانی کد33 مژگان 140cm 20 طاقه
7 پسته ای 83 مژگان 140cm 20 طاقه
8 زرشکی 70 مژگان 140cm 20 طاقه
9 زرشکی کد32 مژگان 140cm 16 طاقه
10 سبز سیدی کد39 مژگان 140cm 20 طاقه
11 سبز یشمی 78 مژگان 140cm 20 طاقه
12 سرخابی کد50 مژگان 140cm 20 طاقه
13 سرمه ای روشن کد77 مژگان 140cm 20 طاقه
14 شیری کد3 مژگان 140cm 20 طاقه
15 صورتی کد26 مژگان 140cm 8 طاقه
16 طوسی 67 مژگان 140cm 20 طاقه
17 کرم روشن 72 مژگان 140cm 20 طاقه
18 کرم کد56 مژگان 140cm 20 طاقه
19 کرم کد7 مژگان 140cm 20 طاقه
20 کله غازی 64 مژگان 140cm 20 طاقه
21 گلبهی 66 مژگان 140cm 20 طاقه
22 گلبهی 75 مژگان 140cm 20 طاقه
23 گلبهی روشن 73 مژگان 140cm 20 طاقه
24 گلبهی کد15 مژگان 140cm 20 طاقه
25 مشکی کد2 مژگان 140cm 18 طاقه
26 موزی 76 مژگان 140cm 20 طاقه
27 نارنجی کد18 مژگان 140cm 20 طاقه
28 نوک مدادی 84 مژگان 140cm 20 طاقه
29 یاسی کد40 مژگان 140cm 20 طاقه